Zelena tranzicija iz bankarske perspektive

Author
Balazs Balogh Član Izvršnog odbora OTP banka Srbija, zadužen za upravljanje rizicima

Povodom ESG Adria Samita u Crnoj Gori, naš Balázs Balogh, CRO i član Izvršnog odbora osvrnuo se na zelenu tranziciju iz ugla banaka, predočio neophodnost sveobuhvatnog plana u cilju održivog zelenog finansiranja, kao i predstavio podjednaku posvećenost OTP banke komponentama društvene odgovornosti (S) i savesnog korporativnog upravljanja (G) u okviru ESG indikatora.

  1. Zelena tranzicija iz bankarske perspektive u skladu sa ESG Strategijom OTP-a

Verujem da banke igraju ključnu ulogu u podršci klijentima na njihovom putu ka održivoj budućnosti. U regionu Centralne i Istočne Evrope, OTP Grupa se ističe kao predvodnik kako kroz finansiranje, tako i kroz pružanje neophodne stručnosti radi dostizanja zelene tranzicije, istovremeno postavljajući standarde kako kompanije mogu podsticati korporativno delovanje na klimatske promene. Sledeći strateške ciljeve koji se odnose na ESG i održivost naše matične banke, OTP Banke Mađarska, leta 2022. godine definisali smo našu sopstvenu ESG Strategiju i poslovne principe, sa ambicijom da OTP banka u Srbiji bude tržišni lider u zelenom finansiranju, uz kontinuiranu tranziciju ka karbonskoj neutralnosti, istovremeno čuvajući našu ulogu odgovornog poslodavca i CSR lidera na tržištu. Pored naše ambicije u vezi sa održivim finansiranjem u skladu sa regulatornim okruženjem, u naše procese donošenja odluka o investicijama i finansiranju integrisali smo ekološka i socijalna pitanja, dok su vrednosti koje se odnose na zaštitu ljudskih prava i promovisanje održivog razvoja od izuzetnog značaja za nas. Nastupamo na vrlo transparentan način, s obzirom da OTP banka u Izveštaju o održivom poslovanju objavljuje svoje ESG podatke na godišnjem nivou, a u vidu nefinansijskog izveštavanja koje je potpuno usklađeno sa međunarodno priznatim standardima Globalne inicijative za izveštavanje (GRI), kao i sa Ciljevima održivog razvoja UN (engl. UN SDG) (uz direktan doprinos 9. cilju održivog razvoja UN-a). Dodatno, OTP banka Srbija postala je zvanični potpisnik UN principa za odgovorno bankarstvo – jedinstvenog okvira za održivo bankarstvo razvijeno kroz saradnju između banaka širom sveta i Programa za finansijsku inicijativu u oblasti životne sredine Ujedinjenih nacija. Pored priznanja na nivou Grupe, ponosan sam što je 2023. godine magazin Euromoney prepoznao OTP banku u Srbiji kao lidera na tržištu u oblasti ESG-a.

 

  1. Smernice zainteresovanim stranama u omogućavanju održivog zelenog finansiranja

Zelena tranzicija, dekarbonizacija i održivost stvaraju nove poslovne modele, praćene prilagođenim ili novim industrijama i eko sistemima, utičući na pojavu novih proizvoda, novih tipova klijenata i načina finansiranja njihovih potreba. Neophodni su nam regulatorni okviri radi podsticanja investicija u obnovljive izvore energije, dok je uloga finansijskih institucija da obezbede finansiranje, razviju specijalizovanje finansijske proizvode skrojene po meri sektora obnovljive energije, a na osnovu dubinskih analiza. Očekujemo da MFI obezbede bespovratna sredstva i tehničku pomoć, da olakšaju razmenu znanja i neguju investicije u energetsku infrastrukturu. Sa druge strane, potrebno je da nosioci projekta razviju jasne studije izvodljivosti, sarađuju sa zajednicama u cilju rešavanja socijalnih i ekoloških pitanja, kao i da ublaže rizike kroz odgovarajuće ugovorne strategije. Zajednica i nevladine organizacije takođe imaju važnu ulogu u pružanju povratnih informacija o uticaju projekta na životnu sredinu i zagovaranju usvajanja obnovljive energije. Sve zainteresovane strane moraju zajedno da preispitaju i edukuju o rizicima i koristima, podstaknu integraciju ESG faktora u donošenju odluka o investicijama i olakšaju pristup tržištima kapitala za održive i obnovljive projekte.

 

  1. ESG je više od zelenog finansiranja. Na koji način se OTP banka bavi S i G komponentama?

Banka deluje kao odgovoran poslodavac i odgovoran akter zajednice. Zaposleni su najvažniji resursi Banke, te je izuzetno važno da im se obezbedi stimulativno radno okruženje koje vodi ka njihovom profesionalnom i ličnom razvoju. Pored nezavisnog iniciranja projekata kojima je cilj dobrobit zajednice, kao odgovoran akter u zajednici takođe smo uključeni u inicijative šireg društvenog značaja. Naši prioriteti u ovom segmentu delovanja su podrška inovacijama i preduzetništvu, sportu, očuvanju kulturno-istorijskog nasleđa, doprinos finansijskom obrazovanju, kao i pomoć́ lokalnoj zajednici, a naročito najugroženijim društvenim grupama. Kroz članstvo u lokalnim mrežama koje promovišu održivost kao zdrav i poželjan poslovni model, razmenjujemo najbolje poslovne prakse i pokrećemo nove inicijative. Naša pionirska inicijativa „Zajedno do solidarnijeg društva“, posvećena je izradi jedinstvenog Registra organizacija civilnog društva, koje Banka oslobađa od provizija pri uplati donacija na namenske račune ovih organizacija. Cilj naše oaze, OTP Village, je da naše zaposlene i partnere više poveže sa prirodom i pomogne biodiverzitetu uzgojem pčela i medonosnih biljaka. Projekat koji je obeležio OTP, Generator Zero, prošao je kroz još jedan ciklus posvećen inovacijama za smanjenje karbonskog otiska, nakon čega je usledio četvrti sajam socijalnog preduzetništva pod nazivom Generator dobrih dela. Raspisali smo 3. literarni konkurs za prvi neobjavljen roman kod izdavačke kuće BOOKA, dok je globalna inicijativa „Priceless Planet Coalition“ kompanije Mastercard, čiji je cilj pošumljavanje ugroženih područja planete, obnovljena treću godinu zaredom u kojoj učestvuje 46.885 naših klijenata. Ostali smo zvanična banka Olimpijskog komiteta Srbije u šestom olimpijskom ciklusu, kao i veran institucionalni partner Galerije Matice srpske. Ponosni smo na značajne donacije koje dajemo tokom cele godine i volonterske akcije naših zaposlenih. U duhu odgovornog korporativnog upravljanja, OTP banka ima smernice kojima se osigurava da poslovanje Banke bude u skladu sa međunarodno priznatim pravilima i standardima korporativnog upravljanja i da je javno obelodanjivanje podataka o njenom upravljanju i poslovanju čini transparentnim i proverljivim društvom.

Tags:
    0 komentara
    Balazs Balogh Član Izvršnog odbora OTP banka Srbija, zadužen za upravljanje rizicima

    Vrati se gore