0800 23 23 22 Online banking

Direktno zaduženje i Trajni nalog

Brigu o svojim računima prepustite nama!
Nema više čekanja u redu!

Direktno zaduženje

Šta je Direktno zaduženje?

Direktno zaduženje je usluga OTP banke koja vam štedi vreme i novac.

OTP banka plaća račune u vaše ime!

Zaboravljate da platite komunalne usluge? Desi vam se da izgubite račun za telefon? Imamo rešenje – račune za komunalne usluge, osiguranje, fiksne i mobilne telefone, platiće OTP banka u vaše ime, direktnom naplatom sa vašeg tekućeg računa.

Uz pomoć naloga direktnog zaduženja OTP banke možete plaćati račune za sledeća preduzeća:

Da biste aktivirali svoj nalog direktnog zaduženja za plaćanje računa potrebno je da u ekspozituru banke donesete ceo račun zajedno sa uplatnicom pružaoca usluge, neophodne za aktivaciju naloga.
Možete dobijati i SMS obaveštenje o tome da li je račun plaćen i u kom iznosu, a možete dobiti i overenu potvrdu o izvršenom nalogu, na vaš zahtev.

 

Trajni nalog

Šta je trajni nalog sa fiksnim iznosom i datumom u mesecu?

Koristite trajni nalog za prenos sredstava sa jednog na drugi račun, unutar i van banke sa odabranom učestalošću i periodom važenja. Prijavljivanje i korišćenje usluge je besplatno, registrujte se u najbližoj filijali OTP banke!
U trajnom nalogu je definisan fiksni iznos i datum u mesecu (učestalost i period važenja) kada želite da se izvršava trajni nalog. Trajni nalog možete da otvorite ne samo za dinarski tekući račun, već i za druge Vaše račune (dinarski, devizni tekući i štedni račun), tako da trajnim nalogom možete obavljati interne i eksterne dinarske prenose sredstava i menjačke poslove. Trajni nalog pored navedenog može da se koristi i za plaćanje premije životnog osiguranja. Prenosi sredstava na račune unutar Banke su bez naknade, dok se za eksterne trajne naloge naplaćuju provizije čija je visina niža od onih koje se naplaćuju na šalterima banke.

Popunite polja forme


  0/36


  0/36


  Vidi pravila

  Hvala što ste poslali upit naša
  sluzba ce vas uskoro kontaktirati.

  Mapa ekspozitura

  Pronađite ekspozituru

  Online ekspozitura

  Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i subotom od 09:00 do 13:00

  Saznaj više
  Vrati se gore