Česta pitanja za m-bank

 

U nastavku možete pogledati odgovore na često postavljena pitanja u vezi naše m-bank aplikacije.

Koja je razlika između e-bank i m-bank aplikacije?

Korišćenjem e-bank i m-bank aplikacija imate mogućnost uvida u  stanje, promet i druge detalja Vaših računa, platnih kartica i kredita. Takođe, dostupne su vam bankarske usluge bez odlaska u banku, kao što su plaćanje, menjačnica, pregled izvoda i sl. E-bank aplikaciji pristupate putem web pretraživača, dok je m-bank aplikacija dostupna na Vašem mobilnom uređaju (Android ili iOS).

Takođe, postoji razlika u setu funkcionalnosti koje su dostupne. U e-bank aplikaciji možete podneti i realizovati zahtev za kreditne i nekreditne proizvode, dok je u okviru m-bank aplikacije dostupan digitalni novčanik, plaćanje putem QR koda, slanje novca na račun drugog lica ili podizanje gotovine na bankomatu bez platne kartice, kao i slanje novca pomoću broja mobilnog telefona primaoca.

Kako da aktiviram mobilnu aplikaciju?

Nakon registracije usluge u ekspozituri OTP banke, potrebno je da sa AppStore ili GooglePlay prodavnice preuzmete i instalirate OTP m-bank aplikaciju na svom uređaju. Kada pokrenete aplikaciju možete izabrati jedan od ponuđenih načina za aktivaciju:

  • Izborom opcije SAMOSTALNO m-bank aplikaciju aktivirate unosom broja Vašeg dinarskog tekućeg računa ili unosom poslednje četiri cifre Vaše kartice i datuma isteka kartice, a zatim unosom broja Vašeg mobilnog telefona koji je registrovan u OTP banci. Potvrdite jednokratnim SMS kodom koji je isporučen na Vaš broj telefona i kreirajte četvorocifreni PIN kod kojim ćete ubuduće pristupati m-bank aplikaciji.
  • Izborom opcije U EKSPOZITURI ILI PREKO KONTAKT CENTRA  m-bank aplikaciju aktivirate unosom serijskog broja tokena kreiranog u e-bank aplikaciji ili koji ste dobili od bančinog operatera, i jednokratnog SMS koda koji je isporučen na Vaš broj mobilnog telefona.

Koji je limit za plaćanje putem m-bank aplikacije?

Limit za plaćanje iznosi 600.000 RSD za oba servisa (e-bank i m-bank) i obnavlja se nakon 30 dana od izvršenja transakcije. Iznos limita možete promeniti u najbližoj ekspozituri OTP banke ili slanjem poruke Banci kroz eBank i mBank aplikaciju.

Kako se vrši filtriranje transakcija?

U pregledu Računa potrebno je izabrati opciju PROMET PO RAČUNU, gde možete izabrati vremenski interval za pregled transakcija, iznos od-do, i tip transakcije (uplate/isplate/sve). Takođe možete vršiti i pretragu transakcija po opisu ili nazivu primaoca.

Kako mogu preuzeti potvrdu o izvršenom plaćanju?

Izborom detalja transakcije u PROMETU ili PREGLEDU PLAĆANJA i dodatnim izborom na akciju PREUZMI POTVRDU generiše se PDF dokument koji možete sačuvati na svom mobilnom uređaju ili ga poslati.

Kako da uradim interni prenos sa jednog sopstvenog na drugi sopstveni račun?

U opciji plaćanja birate opciju INTERNI PRENOS ukoliko želite da izvršite prenos između sopstvenih računa u istoj valuti. U slučaju da želite da izvršite prenos između računa u različitoj valuti,  u meniju birate opciju MENJAČNICA.

Koju šifru plaćanja da upišem ako prebacujem novac na račun fizičkog lica?

Prilikom unosa naloga u korist računa drugog fizičkog lica možete odabrati šifru plaćanja 289 – Transakcija po nalogu građana.

Kako da znam da li je nalog koji sam ispostavio/la izvršen?

Nakon izvršenog plaćanja, u m-bank aplikaciji će na ekranu biti prikazan status transakcije. Pored toga, status naloga možete proveriti u delu LISTI PLAĆANJA u okviru opcije PLAĆANJA.

Koliko je vremena potrebno za izvršenje dinarskog plaćanja?

Sva dinarska plaćanja u iznosima do 300000 RSD putem m-bank aplikacije biće realizovana u roku od nekoliko sekundi, dok se nalozi iznad 300000 RSD realizuju u skladu sa Terminskim planom Banke.

Pogrešno sam ispostavio nalog, da li mogu da ga storniram?

Nalozi uneti preko e-bank i m-bank aplikacije realizuju se u roku od nekoliko sekundi tako da nije moguće  storniranje naloga. Potrebno je da se obratite primaocu sa zahtevom za povraćaj sredstava po osnovu realizovanog naloga.

Kako mogu da izvršim prenos novca pomoću opcije „Prenesi“?

Kroz opciju PRENESI možete da pošaljite novac primaocu unosom njegovog broja mobilnog telefona. Da biste preneli nekome novac na ovaj način, potrebno je da primalac bude registrovan za ovu uslugu u svojoj banci. Odaberite opciju Prenesi, a zatim unesite broj telefona primaoca ili izaberite iz Imenika, unesite iznos koji želite da prenesete i kliknite na dugme PLATI. Nakon unosa PIN koda, transakcija će biti izvršena i novac će biti na računu primaoca za samo nekoliko sekundi.

Da li u aplikaciji imam uvid u svoje čekove?

Da, kada u meniju odaberete opciju RAČUNI, u detaljima odabranog računa je dostupna informacija o  nerealizovanim čekovima.

Da li mogu da imam uvid u račune po kojima sam ovlašćen/a?

Računi po kojima imate ovlašćenje se mogu uključiti u m-bank aplikaciju.

Kako mogu da aktiviram slanje Push notifikacija?

Push notifikacije se registruju u okviru opcije Profil / Podešavanja u m-bank aplikaciji. Push notifikacije su Vam dostupne bez naknade, a uslov da na ovaj način primate obaveštenja o Vašim transakcijama je internet konekcija i registrovana SMS usluga.

Šta ako izgubim telefon?

Gubitak uređaja je potrebno odmah prijaviti u najbližoj ekspozituri OTP banke ili pozivom Kontakt centra na broj 0800 23 23 22.

Šta ako promenim telefon na kom je instalirana m-bank aplikacija?

Potrebno je ponovo preuzeti i instalirati OTP m-bank aplikaciju na novom uređaju, a zatim možete samostalno izvršiti aktivaciju aplikacije unosom broja dinarskog tekućeg računa ili poslednje 4 cifre kartice i datuma isteka kartice i broja telefona koji je registrovan u Banci.

Šta ako promenim broj telefona?

Promenu broja telefona je potrebno da prijavite zaposlenima u najbližoj ekspozituri OTP banke.

Šta ako unesem pogrešan PIN i blokiram nalog?

Ukoliko pet puta uzastopno uneste pogrešan PIN, m-bank nalog se blokira. Deblokadu aplikacije možete izvršiti pozivom Kontakt centra na broj 0800 23 23 22 ili izborom opcije Zaboravljen/zaključan PIN kod.

Šta ako zaboravim PIN kod?

Ukoliko zaboravite PIN kod kojim se logujete u m-bank aplikaciju možete:

  • izvršiti reaktivaciju mTokena kroz e-bank aplikaciju ili
  • izborom opcije Zaboravljen/zaključan PIN kod.

Šta ako ne znam gde mi je kartica?

Ukoliko u datom momentu niste sigurni da li ste izgubili karticu, radi vaše sigurnosti možete:

  • izvršiti privremenu blokadu kartice u mBank aplikaciji izborom opcije kartice/dodatni izbor/blokiraj karticu

i po pronalasku kartice na isti način izvršiti deblokadu.

  • izborom opcije kartice/dodatni izbor/deblokada kartice.

Kako da promenim limite potrošnje po različitim kanalima ( Bankomat; Podajna mesta; Internet) ?

Ukoliko želite da izmenite limite po navedenim kanalima potrošnje to možete uraditi na sledeći način:

  • izborom opcije kartice/dodatni izbor/kanali potrošnje i limiti a zatim izmenom iznosa po odabranom kanalu. ( Bankomat; Podajna mesta; Internet)
  • Na istoj putanji možete pomenute kanale potrošnje i zatvoriti i na taj način onemogućiti dalje korišćenje kartica na odabranim kanalima.
  • ukoliko zatvorite za dalju potrošnju kanal Bankomat, nećete biti u mogućnosti da koristite usluge bankomata.

Sve promene su reverzibilne, tako da u svakom momentu možete vratiti podešavanja na prvobitna.

Šta ako želim da promenim e-majl adresu na koju mi stižu obaveštenja?

Ukoliko želite da izmenite e-mail adresu koja je registrovana u sistemu banke možete to uraditi bez odlaska u ekspozituru, odabirom sledećih opcija u okviru mBank aplikacije:

  • izborom opcije ostalo/profil/e-mail adresa i unosom nove.

Da bi ste izvršili potvrdu zahtevane izmene, potrebno je da unesete kod koji će vam stići na novo unetu e-mail adresu.

Šta ako očekujem uplatu iz inostranstva i treba da dostavim Instrukcije za priliv novca/SWIFT?

Da bi ste mogli da dobijete uplatu iz inostranstva pošiljaocu novca potrebno je da dostavite više podataka. Od sada jednostavnim preuzimanjem Instrukcije za priliv novca u okviru mBank aplikacije ne morate da brinete o tome.

Da bi ste preuzeli podatke odabraćete opciju računi/ devizni račun na koji želite da se uplata izvrši i kroz dodatne opcije odabrati Podeli instrukcije.

Pored toga što ih možete poslati direktno pošiljaocu na e-mail adresu možete ih proslediti i putem vibera, whats up-a ili nekog drugog željenog servisa.

Šta ako želim da otvorim račun po viđenju a ne mogu da odem u ekspozituru?

Da bi ste otvorili račun po viđenju u okviru mBank aplikacije potrebno je da odaberete opciju Digitalna banka i u okviru nje iz ponude odaberete Štednja po viđenju u valuti u kojoj želite ( RSD, EUR, USD)

Nakon toga pratite u uputstva na ekranu i u nekoliko koraka otvorićete račun.

Vrati se gore