Česta pitanja za e-bank

 

U nastavku možete pogledati odgovore na često postavljena pitanja u vezi naše e-bank aplikacije.

Koja je razlika između e-bank i m-bank aplikacije?

Korišćenjem e-bank i m-bank aplikacija imate mogućnost uvida u  stanje, promet i druge detalja Vaših računa, platnih kartica i kredita. Takođe, dostupne su Vam osnovne bankarske usluge bez odlaska u banku, kao što su plaćanje, menjačnica, pregled izvoda isl. E-bank aplikaciji pristupate putem sajta Banke, dok je m-bank aplikacija dostupna na Vašem mobilnom uređaju.

Takođe, postoji razlika u setu funkcionalnosti koje su dostupne. U e-bank aplikaciji možete podneti i realizovati zahtev za kreditne i nekreditne proizvode, dok je u okviru m-bank aplikacije dostupan digitalni novčanik, plaćanje putem QR koda i slanje novca na račun drugog lica ili podizanje gotovine na bankomatu bez platne kartice.

Kako da aktiviram e-bank aplikaciju?

Nakon registracije usluge u ekspozituri OTP banke, potrebno je da na sajtu OTP Banke, u segmentu Stanovništvo odaberete opciju ili kliknite OVDE. Zatim, odaberite opciju AKTIVACIJA i izaberite jedan od ponuđenih načina za aktivaciju:

  • Izborom opcije SAMOSTALNA ADMINISTRACIJA e-bank aplikaciju aktivirate unosom broja Vašeg dinarskog tekućeg računa ili unosom poslednje četiri cifre Vaše kartice i datuma isteka kartice, a zatim unosom broja Vašeg mobilnog telefona koji je registrovan u OTP banci. Unesite jednokratan SMS kod koji je isporučen na Vaš broj telefona i kreirajte KORISNIČKO IME i LOZINKU kojom ćete ubuduće pristupati e-bank aplikaciji.
  • Izborom opcije U EKSPOZITURI ILI PREKO KONTAKT CENTRA  e-bank aplikaciju aktivirate unosom KORISNIČKOG IMENA, koje se nalazi u Ugovoru o računu/paketu računa,  i PRIVREMENE LOZINKE koja je isporučena na Vaš broj mobilnog telefona.

Kako da se ulogujem e-bank aplikaciju?

Nakon aktivacije aplikacije na sajtu OTP Banke odaberite opciju PRIJAVA i izaberite jedan od ponuđenih načina za prijavu:

  • Izborom opcije KORISNIČKO IME/LOZINKA unosite KORISNIČKO IME koje je definisano u Ugovoru o računu/paketu računa ili koje ste sami definisali prilikom aktivacije i LOZINKU koju ste definisali prilikom aktivacije. U sledećem koraku potrebno je da unesete JEDNOKRATNI KOD isporučen na Vaš broj telefona.
  • Izborom opcije KORISNIČKO IME/MTOKEN unosite KORISNIČKO IME koje je definisano u Ugovoru o računu/paketu računa ili koje ste sami definisali prilikom aktivacije i JEDNOKRATNU ŠIFRU kreiranu u m-bank aplikaciji.

Koji je limit za plaćanje putem e-bank aplikacije?

Limit za plaćanje iznosi 600.000 RSD za oba servisa i obnavlja se nakon 30 dana od izvršenja transakcije. Iznos limita možete promeniti u najbližoj ekspozituri OTP banke ili slanjem poruke Banci kroz eBank i mBank aplikaciju.

Kako se vrši filtriranje transakcija?

Promet po računu se prikazuje u okviru opcije RAČUNI gde je moguće uneti jedan od ponuđenih kriterijuma za filtriranje transakcija – po datumu, po iznosu, tipu transakcije (uplate/isplate/sve) ili opisu odnosno nazivu primaoca.

U okviru opcije PLAĆANJA/PREGLED PLAĆANJA prikazane su sve transakcije izvršene kroz e-bank ili m-bank aplikaciju gde je moguće uneti jedan od ponuđenih kriterijuma za filtriranje transakcija – po datumu, po iznosu i po tipu transakcije (uplate/isplate/sve).

Kako mogu preuzeti potvrdu o izvršenom plaćanju?

Klikom na željenu transakciju u PROMETU ili PREGLEDU PLAĆANJA i dodatnim izborom na akciju PREUZMI POTVRDU generiše se PDF dokument koji možete sačuvati na svom mobilnom uređaju ili ga poslati.

Kako da uradim prenos sa jednog na drugi račun?

U opciji PLAĆANJE birate INTERNI PRENOS ukoliko želite da izvršite prenos između računa u istoj valuti. U slučaju da želite da izvršite prenos između računa u različitoj valuti,  u meniju birate opciju MENJAČNICA.

Koju šifru plaćanja da upišem ako prebacujem novac na račun fizičkog lica?

Prilikom unosa naloga u korist računa drugog fizičkog lica možete odabrati šifru plaćanja 289 – Transakcija po nalogu građana.

Pogrešno sam ispostavio nalog, da li mogu da ga storniram?

Nalozi uneti preko e-bank i m-bank aplikacije realizuju se u roku od nekoliko sekundi tako da nije moguće  storniranje naloga. Potrebno je da se obratite primaocu sa zahtevom za povraćaj sredstava po osnovu realizovanog naloga.

Kako da znam da li je nalog koji sam ispostavio/la izvršen?

Nakon izvršenog plaćanja, u m-bank aplikaciji će na ekranu biti prikazan status transakcije. Pored toga, status naloga možete proveriti u delu Listi plaćanja u okviru opcije Plaćanja.

Koliko je vremena potrebno za izvršenje dinarskog plaćanja?

Sva dinarska plaćanja u iznosima do 300000 RSD putem m-bank aplikacije biće realizovana u roku od nekoliko sekundi, dok se nalozi iznad 300000 RSD realizuju u skladu sa Terminskim planom Banke.

Da li u aplikaciji imam uvid u svoje čekove?

Da, kada u meniju odaberete opciju RAČUNI, u detaljima odabranog računa je dostupna informacija o  neiskorišćenim čekovima.

Da li mogu da imam uvid u račune po kojima sam ovlašćen/a?

Računi po kojima imate ovlašćenje se mogu uključiti u e-bank aplikaciju.

Kako mogu da aktiviram/deaktiviram Trajni nalog ili Direktno zaduženje?

U okviru opcije DIGITALNA BANKA/PONUDA izaberite Trajni nalog ili Direktno zaduženje za plaćanje računa. Nakon unosa potrebnih podataka za kreiranje  naloga, preuzmite dokumentaciju i pošaljite zahtev. Status zahteva možete proveriti pozivom Kontakt centra na broj 0800 23 23 22.

Za opoziv ugovorenog Trajnog naloga ili Direktnog zaduženja potrebno je da posetite najbližu ekspozituru.

U okviru ove opcije možete realizovati zahtev za keš kredit, dozvoljeni minus i otvoriti štedni račun bez dolaska u ekspozituru.

Šta ako promenim broj telefona?

Promenu broja telefona je potrebno da prijavite zaposlenima u najbližoj ekspozituri OTP banke.

Šta ako unesem pogrešno Korisničko ime ili Lozinku i blokiram nalog?

Ukoliko prilikom logovanja četiri puta uzastopno pogrešite, nalog se blokira na 3 minuta i logovanje nije uspešno. Ukoliko šest puta uzastopno unesete pogrešne parametre (korisničko ime ili lozinku), nalog se blokira na 4 minuta. Nakon sedmog pogrešnog unosa, nalog se blokira. Deblokadu aplikacije možete izvršiti pozivom Kontakt centra na broj 0800 23 23 22.

Šta ako zaboravim Korisničko ime ili Lozinku?

Ukoliko zaboravite Korisničko ime ili Lozinku kojim se logujete u e-bank aplikaciju možete izvršiti ponovnu aktivaciju izborom opcije AKTIVACIJA  i odabirom jednog od ponuđenih načina aktiviranja:

  • Izborom opcije SAMOSTALNA ADMINISTRACIJA e-bank aplikaciju aktivirate unosom broja Vašeg dinarskog tekućeg računa ili unosom poslednje četiri cifre Vaše kartice i datuma isteka kartice, a zatim unosom broja Vašeg mobilnog telefona koji je registrovan u OTP banci. Unesite jednokratan SMS kod koji je isporučen na Vaš broj telefona i kreirajte KORISNIČKO IME i LOZINKU kojom ćete ubuduće pristupati e-bank aplikaciji.
  • Izborom opcije U EKSPOZITURI ILI PREKO KONTAKT CENTRA potrebno je da posetite najbližu ekspozituru ili da pozovete Kontakt centar na broj 0800 23 23 22 kako biste dobili parametre za aktivaciju. E-bank aplikaciju aktivirate unosom KORISNIČKOG IMENA i PRIVREMENE LOZINKE koja je isporučena na Vaš broj mobilnog telefona.

Šta ako ne znam gde mi je kartica?

Ukoliko želite da izmenite limite po navedenim kanalima potrošnje to možete uraditi na sledeći način:

  • izborom opcije kartice/dodatni izbor/kanali potrošnje i limiti a zatim izmenom iznosa po odabranom kanalu. ( Bankomat; Podajna mesta; Internet)

Na istoj putanji možete pomenute kanale potrošnje i zatvoriti i na taj način onemogućiti dalje korišćenje kartica na odabranim kanalima.

  • ukoliko zatvorite za dalju potrošnju kanal Bankomat, nećete biti u mogućnosti da koristite usluge bankomata.

Sve promene su reverzibilne, tako da u svakom momentu možete vratiti podešavanja na provobitna.

Šta ako želim da promenim e-majl adresu na koju mi stižu obaveštenja?

Ukoliko želite da izmenite e-majl adresu koja je registrovana u sistemu banke možete to uraditi bez odlaska u ekspozituru, odabirom sledećih opcija u okviru mBank aplikacije:

  • izborom opcije ostalo/profil/e-mail adresa i unesom novu.

Da bi ste izvršili potvrdu zahtevane izmene, potrebno je da unesete kod koji će vam stići na novounetu e.mail adresu.

Šta ako očekujem uplatu iz inostranstva i treba da dostavim Instrukcije za priliv novca/SWIFT?

Da bi ste mogli da dobijete uplatu iz inostranstva pošiljaocu novca potrebno je da dostavite više podataka. Od sada jednostavnim preuzimanjem Instrukcije za priliv novca u okviru mBank aplikacije ne morate da brinete o tome.

Da bi ste preuzeli podatke odabraćete opciju računi/ devizni račun na koji želite da se uplata izvrši i kroz dodatne opcije odabrati Podeli instrukcije.

Pored toga što ih možete poslati direktno pošiljaocu na e-mail adresu možete ih proslediti i putem vibera, whats up-a ili nekog drugog željenog servisa.

Vrati se gore