0800 23 23 22 Online banking

Online kalkulator za stambeni kredit

Lako do doma uz stambeni kredit sa varijabilnom kamatom.
Specijalna ponuda sniženih kamata i 0% naknade za puštanje kredita do 30. juna 2024. godine.

Izračunajte mesečnu ratu za traženi iznos kredita i željeni period otplate.

0 EUR Kredit
0 Period otplate
0 Naknada za puštanje kredita
0 Iznos naknade za puštanje kredita
0 EUR Učešće
0 NKS
0 EUR MESEČNA RATA*
* kalkulator je informativnog karaktera.

Izračunajte mesečnu ratu za traženi iznos kredita i željeni period otplate.

IZNOS NEKRETNINE
Učešće
Unesi period otplate
0 EUR Kredit
0 meseci Period otplate
0 Adm trošak
0 Iznos adm troška
0 EUR Učešće
0% NKS
0 EUR MESEČNA RATA*
* kalkulator je informativnog karaktera.

Klikni na dugme ispod, saznaj više informacija o ponudi i ostavi svoje podatke. Kontaktiraćemo te u najkraćem roku sa svim detaljima ponude.


  0/36


  0/36


  Vidi pravila

  U skladu sa Odlukom Narodne banke Srbije o privremenim merama za banke koje se odnose na stambene kredite fizičkim licima, marža od 1.1% koja se primenjuje u kalkulatoru, važi za period do 31.12.2024.

  Izračunajte svoju ratu pod pretpostavkom promene varijabilnog dela kamate i/ili kursa

  Kalkulatoru Narodne banke Srbije pristupite ovde

  Osnovni uslovi i karakteristike stambenog kredita sa varijabilnom kamatom

  Banka zadržava pravo da donese odluku o odobrenju kredita, kao i da zatraži dodatnu dokumentaciju i garancije.

  • Minimalno učešće od 10%  ukoliko se hipoteka stavlja na neki drugi uknjiženi objekat.

  • Pitate se zbog čega je važno da osigurate svoj život tokom otplate stambenog kredita? Stambeni kredit je životni projekat. U proseku traje 15-20 godina. U slučaju nepredviđenih životnih okolnosti može da se dogodi da naslednici ne mogu da izmiruju rate po kreditu za stan koji je pod hipotekom. Kako bi porodica bila obezbeđena, bitno je da se osigurate. Osiguravajuća kuća će vratiti ostatak duga po kreditu i banka će obrisati hipoteku sa stana. Sve zavisi od vas.

  Zatvori

  Klikni na dugme ispod, saznaj više informacija o ponudi i ostavi svoje podatke. Kontaktiraćemo te u najkraćem roku sa svim detaljima ponude.


   0/36


   0/36


   Vidi pravila

   Reprezentativni primer

   Reprezentativni primer stambenog kredita sa varijabilnom kamatom
   Vrednost nekretnine37.500 EUR
   Učešće klijenta7.500 EUR
   Iznos kredita banke30.000 EUR
   Rok otplate30 godina
   NKS na godišnjem nivou do 31.12.20241,10% + tromesečni EURIBOR
   Mesečna rata do 31.12.2024161 EUR
   NKS na godišnjem nivou nakon 31.12.20243,25% + tromesečni EURIBOR
   Mesečna rata nakon 31.12.2024202 EUR
   Naknada za puštanje kredita (0% od iznosa kredita)0 EUR
   Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
   Trošak menica100 RSD
   Trošak povlačenja Izveštaja Kreditnog biroa246 RSD
   Overa založne izjave10.080 RSD
   Osiguranje imovine na godišnjem nivou40 EUR u dinarskoj protivvrednosti
   Trošak pribavljanja izvoda lista nepokretnosti10 EUR u dinarskoj protivvrednosti
   Procena nekretnine svake treće godine100 EUR u dinarskoj protivvrednosti
   Troškovi upisa hipoteke20.000 RSD
   EKS na godišnjem nivou7,66 %
   Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata i troškovi)74.852 EUR
   EKS obračunat na dan29.03.2024.

   Krediti indeksirani u evrima se ugovaraju u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS. Kamata je varijabilna i sastoji se od referentne kamatne stope tromesečnog EURIBOR-a, kao varijabilnog dela, i marže Banke, kao fiksnog dela, u skladu sa Pregledom kamata i naknada za kredite za fizička lica. Varijabilna kamata se usklađuje sa vrednošću 3M EURIBOR-a na kvartalnom nivou. Tromesečna vrednost EURIBOR-a na dan obračuna primera 29.032024 . je iznosila 3.9020 . Nominalna kamatna stopa iz reprezentativnog primera važi za Privilege klijente koji primaju zaradu/penziju na tekući račun u OTP banci. Ponuda je informativnog karaktera. Za personalizovanu ponudu na raspolaganju smo vam u ekspoziturama naše Banke.

   Često postavljena pitanja

   Koje uslove treba da ispunjavam da bih podigao stambeni kredit kod vas?

   Da biste podigli stambeni kredit, potrebno je da ste u stalnom radnom odnosu kod istog poslodavca 6 meseci, da otvorite tekući račun u našoj banci i izvršite prenos plate.

   Da li je obavezno učešće i koliko je minimalno učešće uz stambeni kredit?

   Stambeni kredit zahteva obavezno minimalno učešće od 20%.

   Da li mogu da dam veće učešće od traženog?

   Da, moguće je sklopiti ugovor na osnovu kog ćete dati učešće veće od minimalnog.

   Da li mi se učešće vraća pošto otplatim kredit u celosti?

   Učešće nije depozit i ne može da se vrati posle otplate kredita u celosti zato što predstavlja deo novca kojim plaćate nekretninu kupljenu stambenim kreditom.

   Koliko može da mi bude opterećena plata da bih podigao stambeni kredit?

   Stambeni kredit može da optereti platu sa maksimalno 50% što znači da visina rate ne sme da bude veća od polovine Vaše plate.

   Šta mi je sve potrebno od dokumentacije za stambeni kredit?

   Zahtev za stambeni kredit se podnosi na osnovu kupoprodajnog ugovora koji se sklapa između prodavca i kupca nekretnine. Međutim, osim njega postoje i druge potvrde koje je potrebno pribaviti kako bi stambeni kredit bio odobren. Kako je u pitanju važna životna investicija, dokumentacija je za ovu vrstu kredita drugačija i detaljnija nego kod ostalih kredita. Vaš bankarski savetnik dostaviće Vam celokupan spisak potrebne dokumentacije.

   Da li je stambeni kredit vezan za kurs evra

   Ukoliko se opredelite za dinarski stambeni kredit, onda Vam rata neće biti usklađivana sa kursom evra. Ostale vrste stambenog kredita se usklađuju sa kursom evra.

   Da li mogu da udružim platu sa nekim za podizanje stambenog kredita?

   Da, moguće je da udružite primanja sa solidarnim dužnikom koji takođe treba da bude kreditno sposoban i da otvori tekući račun u našoj banci. Plata solidarnog dužnika može biti opterećena maksimalno 50% ovim kreditom. Solidarni dužnik može biti Vaš bračni ili vanbračni partner ili neko od članova porodice.

   Da li je obavezno osiguranje uz stambeni kredit?

   Uz stambeni kredit obavezna je polisa osiguranja imovine vinkulirana u korist banke, kao i životno osiguranje korisnika kredita.

   Da li je obavezna hipoteka za stambeni kredit?

   Kao sredstvo obezbeđenja stambenog kredita koristi se hipoteka koja može biti uspostavljena na nekretninu koja je predmet stambenog kredita ili može biti uspostavljena na drugu odgovarajuću nepokretnost.

   Da li mogu da podignem stambeni kredit ako već otplaćujem keš kredit?

   Postoji mogućnost da uz keš kredit podignete stambeni kredit što zavisi od visine vaših primanja i kreditne zaduženosti.

   Koja je starosna granica za otplatu stambenog kredita?

   U trenutku podnošenja zahteva za kredit klijent ne može da ima manje od 21 godine. Takođe, u trenutku otplate poslednje rate kredita klijent ne može biti stariji od 70 godina.

   Koliki su ukupni troškovi za stambeni kredit?

   Podnošenje zahteva za kredit podrazumeva dostavljanje više različitih potvrda koje se naplaćuju, kao recimo založna izjava, polisa osiguranja imovine vinkulirana u korist banke ili izveštaj iz kreditnog biroa. O celokupnoj dokumentaciji i trošku njenog nabavljanja možete se posavetovati sa kreditnim savetnikom.

   Koliko dugo se čeka na odobrenje stambenog kredita?

   Stambeni kredit ima proceduru koja traži detaljnu proveru celokupne dostavljene dokumentacije. Od trenutka kada podnesete zahtev za stambeni kredit bićete u kontaktu sa Vašim kreditnim savetnikom koji će Vas pravovremeno izveštavati o postupku realizacije i ishodu Vašeg zahteva.

   Da li mogu da uzmem stambeni kredit kod vas ako primam platu u drugoj banci?

   Da biste ostvarili uslov za podnošenje zahteva za stambeni kredit, potrebno je da izvršite prenos plate na tekući račun koji je otvoren u našoj banci.

   Šta je to hipoteka?

   Hipoteka je sredstvo obezbeđenja kredita. U slučaju da klijent nije u mogućnosti da plaća svoje kreditne obaveze, banka kao hipotekarni poverilac ima mogućnost da aktivira hipoteku i naplati svoja potraživanja kroz prodaju nepokretnosti. Hipoteka može biti uspostavljena nad nekretninom koja je predmet kupoprodajnog ugovora ili nad drugom odgovarajućom nepokretnosti.

   Da li sa stambenim kreditom mogu da kupim poslovni prostor?

   Stambeni kredit nije namenjen za kupovinu poslovnog prostora.

   Da li poslovni prostor može da bude predmet hipoteke za stambeni kredit?

   Poslovni prostor se ne prihvata kao predmet hipoteke za stambeni kredit.

   Da li je moguća prevremena otplata stambenog kredita?

   U svakom trenutku možete izvršiti prevremenu otplatu kredita u delimičnom ili potpunom iznosu.

   Dodatne informacije za podnošenje zahteva za stambeni kredit sa varijabilnom kamatom

   Podnosilac zahteva:

   • Stalni radni odnos na neodređeno vreme minimum 6 meseci kod trenutnog poslodavca
   • Prenos ličnih primanja na tekući račun u našoj Banci

   Sredstva obezbeđenja kredita:

   • Vinkulirana polisa osiguranja nepokretnosti
   • Vinkulirana polisa životnog osiguranja opciono na zahtev klijenta
   • Menica i menično ovlašćenje
   • Hipoteka prvog reda na nepokretnost
   • Administrativna zabrana

   U svakoj ekspozituri naše Banke možete uzeti osiguranje imovine i životno osiguranje i na taj način završiti sve brzo i na jednom mestu. Redovna uplata premije osiguranja obezbeđena je trajnim nalogom koji je besplatan i oslobođen provizije za plaćanje.

   Mapa ekspozitura

   Pronađite ekspozituru

   Online ekspozitura

   Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i subotom od 09:00 do 13:00

   Saznaj više
   Vrati se gore