0800 23 23 22 Online banking

Kreditna ponuda

Bilo da vam je potrebna pozajmica za dnevnu likvidnost firme, kredit za obrtna stredstva, za investiranje u poslovni prostor ili pak kredit za refinansiranje – stojimo uz vas. Da se poslovanje razvija zdravim tempom.

1. Dozvoljeni minus po tekućem računu

Potrebna su Vam sredstva za dnevnu likvidnost ?

Pozajmica po tekućem računu predstavlja dozvoljeni minus po tekućem računu firme. U pitanju je rešenje koje vam omogućava prevazilaženje trenutne neravnoteže u prilivima i odlivima u tekućem poslovanju.

Sredstva možete koristiti u svakom trenutku, bez prethodne najave. Kamata se plaća samo za dane korišćenja dozvoljenog minusa, što vam omogućava da imate direktnu kontrolu nad troškovima kamata vezanim za ovaj proizvod.

2. Kredit za finansiranje obrtnih sredstava

Kredit namenjen nabavci obrtnih sredstava i izmirenju obaveza prema dobavljačima

Revolving kredit vam dozvoljava fleksibilnost da pozajmljujete novčana sredstva u određenoj sumi do dozvoljenog limita, a da kredit otplaćujete u slučaju viška sredstava. Kamata se obračunava samo na iskorišćeni iznos pozajmice.

Kada koristite kredit sa otplatom u ratama, možete povući sva sredstva do iznosa limita, koji ćete otplaćivati u jednakim ratama.

Prednosti kredita za obrtna sredstva su pre svega u nižoj kamatnoj stopi i u tome što su jednostavniji za odobravanje i podrazumevaju manje troškove.

Naši iskusni bankari vam stoje na raspolaganju. Pronađimo zajedno najpovoljnije rešenje za vas.

3. Diskontovani krediti

Diskontovani krediti predstavljaju vrstu kredita za obrtna sredstva sa rokom otplate do 12 meseci

Glavna razlika u odnosu na ostale kredite namenjene finansiranju nabavke obrtnih sredstava jeste što se sredstva kredita plasiraju po dostavljenim profakturama od dobavljača sa kojima Banka ima sklopljen ugovor o poslovnoj saradnji, i to direktno na njihov račun.

Zbog specifičnosti saradnje sa dobavljačima sa kojima banka ima sklopljen ugovor o poslovnoj saradnji, imate mogućnost da kredit dobijete po nižoj kamati.

4. Investicioni krediti

Investicioni krediti su namenjeni nabavci opreme, kupovini poslovnog prostora, adaptaciji postojećeg poslovnog prostora i proširenju kapaciteta, kao i sličnim dugoročnim projektima. Osnovna prednost ovih kredita je finansiranje na dugi rok, a tim naših stručnjaka vam stoji na raspolaganju za konsultacije oko vaših biznis planova.

Naši iskusni bankari vam stoje na raspolaganju. Pronađimo zajedno najpovoljnije rešenje za vas.

5. Višenamenska kreditna linija

Višenamenska kreditna linija je namenjena klijentima koji imaju potrebu za korišćenjem različitih proizvoda u okviru odobrenog limita

Kako se koristi višenamenska kreditna linija?

U zavisnosti od kreditne sposobnosti odobrava se limit u okviru kojeg imate mogućnost da na jednostavan način koristite različite proizvode shodno svojim potrebama i to:

Za povlačenje tranše kredita ili dokumentarnog proizvoda dovoljno je samo podneti odgovarajući zahtev.

Koji su benefiti Višenamenske kreditne linije?

OTP banka Srbija odobrava 80 miliona evra iz kreditne linije EIB Global za lakši pristup finansiranju za MSP i srednja preduzeća

EIB Global, ogranak Evropske investicione banke (EIB) za aktivnosti van Evropske unije, ugovorila je sa OTP bankom Srbija i OTP Leasing Srbija kreditnu liniju vrednu 80 miliona evra, gde će svaka strana doprineti istom sumom čime će ukupan iznos udvostručiti.

Sredstva će biti raspoloživa pod povoljnim uslovima velikom broju malih i srednjih preduzeća (MSP) i kompanija srednje tržišne kapitalizacije iz različitih sektora za rešavanje svojih finansijskih potreba i podršku novim investicijama tokom tekuće krize. Unapređenjem dugoročnog finansiranja preduzeća u Srbiji, ova kreditna linija će povećati kapacitete MSP za inovacije i rast, uz stvaranje novih prilika za zapošljavanje.

OTP banka Srbija i EIB imaju dugogodišnju uspešnu saradnju, koja je tokom 15 godina omogućila efikasno plasiranje finansijska sredstva za MSP i preduzeća srednje tržišne kapitalizacije. Kroz zajedničke operacije banke su podržale male biznise u različitim oblastima, kao što su energetika, zaštita životne sredine, industrija, zdravstvo, obrazovanje, usluge, turizam i poljoprivreda.

Saradnja u cilju jačanja otpornosti srpske ekonomije, povećanja konkurentnosti i zaposlenosti MSP sektora Srbije

Evropska investiciona banka (EIB) je kreditna institucija Evropske unije. EIB je najveća multilateralna finansijska institucija na svetu i jedan od najvećih pružalaca finansijskih sredstava u oblasti klime. Ona dugoročna finansijska sredstva stavlja na raspolaganje za zdrave investicije, da bi doprinela ostvarivanju ciljeva politike EU.

EIB Global je novi specijalizovani ogranak Grupacije EIB namenjen povećanju uticaja međunarodnih partnerstava i finansiranja razvoja. EIB Global je osmišljen tako da neguje snažna, fokusirana partnerstva u okviru Tima Evropa, zajedno sa partnerskim razvojnim finansijskim institucijama i civilnim društvom. EIB Global približava Grupaciju lokalnom stanovništvu, preduzećima i institucijama pomoću naših kancelarija širom sveta.

Zahvaljujući saradnji sa OTP bankom Srbija, a na osnovu prvoklasnog rejtinga na međunarodnim tržištima kapitala (AAA), EIB može da pozajmljuje sredstva po povoljnim uslovima MSP i srednjim preduzećima preko OTP banke Srbija. Pri tome, prilikom ugovaranja svakog pojedinačnog kredita sa klijentom iz ove kreditne linije, OTP banka Srbija obaveštava klijenta o izvoru finansiranja kroz ovu kreditnu liniju, odnosno o učešću EIB-a i njegovom uticaju na finansijske uslove dobijenog kredita.

EIB aktivno deluje na teritoriji Srbije od 1977. godine, obezbeđujući finansijska sredstva za ključne infrastrukturne projekte, kao i za MSP, industriju, usluge i lokalne samouprave. Od početka delovanja u zemlji, ukupno je investirano preko 7,2 milijardi evra u MSP i revitalizaciju saobraćaja, obrazovanje, zdravstvo i komunalnu infrastrukturu. Za više informacija o projektima EIB u Srbiji, posetite sledeću stranicu: https://www.eib.org/en/projects/regions/enlargement/the-western-balkans/serbia/index.htm

Karakteristike 80 miliona evra vredne kreditne linije EIB Global za lakši pristup finansiranju za MSP i srednja preduzeća

Ročnost i visina zajma od EIB-a

EIB jača svoju podršku MSP i srednjim preduzećima u cilju podrške i pomoći u prilagođavanju aktuelnoj ekonomskoj situaciji. Rok pojedinačnog kredita je najmanje dve godine (stvarna ročnost kredita zavisiće od ekonomskog i tehničkog veka projekta koji se finansira) i može se koristiti za finansiranje od vrlo malih projekata do investicija sa maksimalnim troškovima od 25 miliona evra. Učešće EIB-a, međutim, ne može biti veći od 12,5 miliona evra.

Klijenti koji mogu da apliciraju za zajam iz EIB-a
 • Lokalna MSP sa manje od 250 zaposlenih na konsolidovanoj osnovi pre investicije;
 • Lokalna srednja preduzeća sa manje od 3, 000 zaposlenih na konsolidovanoj osnovi pre investicije;
 • Većina ekonomskih sektora i aktivnosti su prihvatljivi sa nekoliko izuzetaka, među kojima su proizvodnja oružja i municije, oružja, vojne ili policijske opreme ili infrastrukture, opreme ili infrastrukture koja ograničava individualna prava i slobode ljudi, aktivnosti koje dovode do uticaja na životnu sredinu, aktivnosti koje se razmatraju etički ili moralno kontroverzni ili zabranjeni nacionalnim zakonodavstvom, aktivnosti usmerene na proizvodnju ili prodaju robe koja je predmet dela kojim se krši zaštitni znak ili geografska oznaka, kockanje i duvanske aktivnosti.
Namene zajma iz EIB-a

Zajam EIB-a može se koristiti za finansiranje novih investicija i izdataka nastalih u kontekstu razvoja MSP ili srednjih preduzeća. Odnosno za:

 • Materijalna ulaganja: kupovina, obnova ili proširenje materijalne imovine (osnovnih sredstava), uz određena ograničenja u vezi sa kupovinom zemljišta.
 • Nematerijalna ulaganja: posebno izdaci za istraživanje i razvoj, kupovina procesnih licenci i softvera
 • Srednjoročni i dugoročni zahtevi za obrtnim kapitalom potrebni za operativnu aktivnost MSP ili srednjih preduzeća.
Kako to koristi vama za poslovanje?
 • Možete da dobijete povoljne kamatne stope u poređenju sa standardnim uslovima poslovnog kreditiranja.
 • Možete da pregovarate o ročnosti, roku ili dinamici otplate kredita u skladu sa okolnostima i zahtevima novčanog toka vašeg poslovanja.
 • Omogućava vam da značajno investirate u svoje poslovanje bez negativnog uticaja na vaš novčani tok ili likvidnost.
Šta se očekuje od vas?

EIB ima pravo da zatraži od vas uz razumno obaveštenje, da predstavnici EIB-a sa ili bez predstavnika OTP banke Srbija posete i pregledaju sve lokacije, instalacije i radove koji čine projekat koji je predmet kredita. Takođe, na zahtev EIB-a, OTP banka Srbija je u obavezi da EUB-u pruži sve raspoložive informacije o korisnicima kredita iz ove kreditne linije.

Da li imate dodatnih pitanja?

Pišite nam putem naše online kontakt forme i mi ćemo vas kontaktirati.

Popunite polja forme


  0/36


  0/36


  Vidi pravila

  Hvala što ste poslali upit naša
  sluzba ce vas uskoro kontaktirati.

  Mapa ekspozitura

  Pronađite ekspozituru

  Online ekspozitura

  Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i subotom od 09:00 do 13:00

  Saznaj više
  Vrati se gore