0800 23 23 22

Ponuda kredita za refinansiranje

Odaberite kredit za refinasiranje uz 0% naknade za puštanje do 15. aprila 2023. godine.

Osnovne karakteristike kredita za refinansiranje

Banka zadržava pravo da donese odluku o odobrenju kredita, kao i da zatraži dodatnu
dokumentaciju i garanciju.

  Zatvori

  Reprezentativni primer

  Iznos kredita600.000 RSD1.000.000 RSD
  Rok otplate71 mesec71 mesec
  NKS na godišnjem nivou7,05% + tromesečni BELIBOR6,65% + tromesečni BELIBOR
  Mesečna rata11.976 RSD19.751 RSD
  Naknada za puštanje kredita (0%)0 RSD0 RSD
  Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
  Menica100 RSD100 RSD
  Osnovni izveštaj Kreditnog biroa246 RSD246 RSD
  EKS na godišnjem nivou13,17 %12,71 %
  Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata i troškovi)850.633 RSD 1.402.689 RSD
  EKS obračunat na dan10.03.2023.10.03.2023.

  Reprezentativni primer važi za fizicko lice, zaposleno na neodredjeno vreme, koje prima platu preko platnog racuna u OTP banci. Kamatna stopa je promenljiva i sastoji se od fiksnog dela i od referentne kamatne stope - tromesečnog BELIBOR-a, kao varijabilnog dela. Godišnja kamatna stopa se prilagodjava kvartlano u skladu sa promenama referentne kamatne stope dok vrednost 3 M BELIBOR se uzima na dan podnošenja zahteva za kredit. Na dan obračuna rep primera 10.03.2023 godine, referentna kamatna stopa iznosi 5,36 % na godišnjem nivou.

  Online keš kredit

  Do keš kredita iz topline i komfora sopstvenog doma. Ceo proces odobravanja  jednostavno rešite u našoj online ekspozituri uz 0% naknade za puštanje.

  Karakteristike online keš kredita

   Zatvori

   Mapa ekspozitura

   Pronađite ekspozituru

   Online ekspozitura

   Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i subotom od 09:00 do 13:00

   Saznaj više
   Vrati se gore