0800 23 23 22

Kada znaš da omogućiš kupcima
plaćanje na rate na POS terminalu

Ponudite svojim kupcima da robu i usluge plaćaju
u više mesečnih rata na vašem POS uređaju.

Opis / Prodaja na rate na POS uređaju / Rate na POS terminalu

Potpisivanjem partnerskog ugovora sa našom bankom o prodaji na rate na POS terminalima vi kao trgovac i naš klijent omogućavate svojim kupcima, koji su korisnici OTP kreditnih kartica, da izabranu robu ili uslugu plate u više rata, maksimalno do 24 mesečne rate. Broj rata bira sam korisnik kartice direktno na vašem POS terminalu.

 

Prednosti usluge

 

Način korišćenja usluge

Za uslugu Rate na POS terminalu možete da aplicirate u ekspozituri ili kod nadležnog ličnog bankara gde će vam biti ponuđena dva modela saradnje i to:

  1. Sa naknadom – kada vam se kao trgovcu uplaćuje ceo iznos transakcije odjednom, bez obzira na broj rata koje je odabrao kupac prilikom kupovine, uz naplatu dodatne naknade u zavisnosti od broja rata.
  2. Bez naknade – podrazumeva da vam se uplata deli na onoliko rata koliko je kupac izabrao i ne tarifira dodatna naknada za kupovinu na rate.

Nakon izbora modela potpisuje se Aneks ugovora u kom su definisani uslovi za ovu uslugu, uključujući i maksimalan broj rata za prihvat kreditnih kartica, a zatim se na POS terminalima aktivira usluga.

POS terminal će nakon što prepozna da je u pitanju kreditna kartica OTP banke prikazati ekran sa mogućnošću izbora broja rata.

 

 Obračun naknada

 Naknade koje se odnose na prvi model saradnje za podelu na rate, definišu se u zavisnosti od broja rata na koje se odlučite prilikom ugovaranja. Drugi model, osim trgovačke naknade, nema naknadu za uslugu podele na rate.

Kada je reč o obračunu i naplati trgovačke naknade, koju banka ugovara sa vama, ista se vrši u ugovorenom procentualnom iznosu i naplaćuje se za svaku transakciju na dnevnom nivou.

Izveštavanje

 Izveštavanje koje se odnosi na transakcije nastale korišćenjem ove usluge obavlja se na dnevnom nivou kroz standardne dnevne izveštaje. Izveštaji sadrže sve neophodne podatke o transakcijama nastalim u toku prethodnog radnog dana.

Izveštaji se na zahtev trgovca mogu dostavljati i na mesečnom nivou.

Mapa ekspozitura

Pronađite ekspozituru

Online ekspozitura

Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i subotom od 09:00 do 13:00

Saznaj više
Vrati se gore