0800 23 23 22 Online banking

Dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu

Instant finansijska podrška i lako dostupna sredstva. Preporučuje se za održavanje tekuće likvidnosti.

Karakteristike dozvoljene pozajmice

Dozvoljena pozajmica po tekućem računu ti omogućava pristup novčanim sredstvima kojima možeš pokriti svakodnevne potrebe svog poslovanja, u bilo kom trenutku.

 • U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan podnošenja zahteva.

 • Provizija sa plaća jednokratno na ukupan odobreni iznos dozvoljenog prekoračenja

Zatvori

Reprezentativni primer dozvoljenje pozajmice sa fiksnom kamatnom stopom

Iznos500.000 RSD
Rok važenja dozvoljenen pozajmice12 meseci
NKS na godišnjem nivou19% fiksno
Provizija za odobrenje zahteva (1%)*5.000 RSD
Troškovi koji prate odobrenje dozvoljenog prekoračenja, poznati u trenutku oglašavanja
Menica dužnika250 RSD
Menica vlasnika100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa dužnika600 RSD za preduzetnike, 1440 za pravna lica
Izveštaj Kreditnog biroa vlasnika246 RSD
Taksa za poresko uverenje640 RSD
Mesečni trošak vođenja tekućeg računa**595 RSD
EKS na godišnjem nivou 24,34%
Ukupan iznos dozvoljenog prekoračenja (glavnica, kamata i trškovi)***608.975,99 RSD
EKS obračunat na dan21.04.2023.

*Na ukupno odobreni iznos dozvoljenog prekoračenja **Ulazi u obračun EKSa za klijente koji su otvorili račun prilikom podnošenja zahteva za dozvoljeno prekoračenje *** Ukupan iznos koji korisnik dozvoljenog prekoračenja vrati na kraju ugovornog perioda ukoliko je dozvoljeno prekoračenje korišćeno u punom iznosu tokom perioda od 12 meseci

Reprezentativni primer dozvoljenje pozajmice sa varijabilnom kamatnom stopom

Iznos500.000 RSD
Rok važenja dozvoljenen pozajmice12 meseci
NKS na godišnjem nivou*11% + tromesečni BELIBOR
Provizija za odobrenje zahteva (1%)**5.000 RSD
Troškovi koji prate odobrenje dozvoljenog prekoračenja, poznati u trenutku oglašavanja
Menica dužnika250 RSD
Menica vlasnika100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa dužnika600 RSD za preduzetnike, 1440 za pravna lica
Izveštaj Kreditnog biroa vlasnika246 RSD
Taksa za poresko uverenje640 RSD
Mesečni trošak vođenja tekućeg računa***595 RSD
EKS na godišnjem nivou 21,40%
Ukupan iznos dozvoljenog prekoračenja (glavnica, kamata i trškovi)****597.084,35 RSD
EKS obračunat na dan21.04.2023.

* Kamatna stopa je varijabilna i sastoji se od referentne kamatne stope – tromesečnog BELIBORA, kao varijabilnog dela, i marže Banke, kao fiksnog dela, u skladu sa Tarifom Banke. U obračunu EKS, korišćena je vrednost 3M BELIBOR-a na dan 21.04.2023. (5,59% godišnje). Kamata se usklađuje sa 3M BELIBOR-om na tromesečnom nivou. **Na ukupno odobreni iznos dozvoljenog prekoračenja ***Ulazi u obračun EKSa za klijente koji su otvorili račun prilikom podnošenja zahteva za dozvoljeno prekoračenje **** Ukupan iznos koji korisnik dozvoljenog prekoračenja vrati na kraju ugovornog perioda ukoliko je dozvoljeno prekoračenje korišćeno u punom iznosu tokom perioda od 12 meseci

Da li imate dodatnih pitanja?

Pišite nam putem naše online kontakt forme i mi ćemo vas kontaktirati.

Kredit za obrtna sredstva i održavanje likvidnosti

Kredit za obrtna sredstva odobrava se brzo uz minimalne instrumente obezbeđenja. Uštedite vreme i usmerite pažnju na bitne aspekte svog poslovanja.

Saznaj više

Biznis e-bank

Uz biznis e-bank olakšajte sebi da sa radnog mesta, bez odlaska u ekspozituru, rešavate svoje dnevno bankarstvo: pregled sredstava i potrošnje po biznis karticama, generisanje izvoda, realizovanje naloga za plaćanje i transfere i kreiranje platnih spiskova za isplate zarada zaposlenima.

Saznaj više

Popunite polja forme


  0/36


  0/36


  Vidi pravila

  Hvala što ste poslali upit naša
  sluzba ce vas uskoro kontaktirati.

  Mapa ekspozitura

  Pronađite ekspozituru

  Online ekspozitura

  Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i subotom od 09:00 do 13:00

  Saznaj više
  Vrati se gore