Inovativna rešenja za svaki izazov savremenog poslovanja

Author
Svetlana Pajević Direktorka Direkcije za globalno transakciono bankarstvo

Naplata potraživanja, lakši i brži dolazak do likvidnih sredstava, kao i uspostavljanje boljih uslova  poslovanja, samo su neki od najvećih izazova savremenog privrednog poslovanja na koje odgovor daje faktoring i transaksciono bankarstvo u celini. Svetlana Pajević, direktorka direkcije za globalno transakciono bankarstvo naglašava da su obe oblasti upravo jedan od aduta u poslovanju i ponudi OTP banke Srbija, koja trenutno ima naveće tržišno učešća u oblasti faktoringa, što je po prometu u ovoj sferi, čini prvom bankom na domaćem tržištu.

Na koji način se OTP banka izdvojila na našem tržištu u ovom domenu?

Nastojimo da uvek kreiramo rešenja prema potrebama klijenata i da sa njima negujemo partnerski odnos. Nakon uspešno sprovedene integracije u maju ove godine, nastavili smo još više da ulažemo u rast i razvoj naših usluga i proizvoda, pa tako posebnu pažnju posvećujemo i faktoringu, koji predstavlja uslugu sa velikim prednostima i potencijalom za naše klijente. Savetodavni pristup, poznavanje tržištnih trendova kao i efikasnost u realizaciji zahteva klijenata jesu ključ dobrog poslovanja i ostvarenih rezultata.

Da li je faktoring namenjen samo malim i srednjim preduzećima?

Naša banka ove usluge nudi i velikim kompanijama, koje najcesce koriste uslugu obrnutog faktoringa, gde banka otkuplje obaveze prema dobavljačima svojih klijenata. Obrnuti faktoring je važan i ima velike prednosti, jer smanjuje potrebu za kreditnim zaduživanjem, a rabati dobijeni od dobavljača za prevremeno plaćanje obaveza pokrivaju trošak koji klijent plaća banci za korišćenje ove usluge. Korišćenjem faktoringa klijenti  mogu na jednostavan način da dođu do likvidnih sredstava i naplate svoja potraživanja njihovim ustupanjem banci pre roka dospeća, a odobrenje faktoringa je brže i uslovi su često povoljniji u odnosu na kreditne proizvode. Izvoznike, posebno iz segmenata malih i srednjih preduzeća pratimo međunarodnim faktoringom, gde ustupanjem faktura banci izvoznici dobijaju sredstava i na banku prenose rizik naplate potraživanja.. Slična rešenja tek nedavno počinju da se pojavljuju na domaćem tržištu, ali 7 godina iskustva koje naša banka ima u ovoj sferi poslovanja, stavlja nas u poziciju lidera u pružanju usluge i inovatora u domenu digitalizacije u faktoringu.

Kada je dalje reč o inovacijama i digitalizaciji u bankarskom poslovanju, šta biste izdvojili kao rezultat unapređenja ostalih proizvoda i usluga?

Prateći i analizirajući poslovanje naših klijenata i tržiđne trendove, došli mso do zaključka da transakciono bankarstvo dobija sve više na značaju. Konstakno uvođenje novih proizvoda, osluškivanje tržišta i potreba privrede postaje neophodnost za bilo kog pružaoca finansijskih usluga. jedan od primera razvoja u skladu sa tršnim kretanje jeste uvođenje  e-commerce usluge koja podrazumeva plaćanje platnim karticama na njihovom sajtu. Beležimo sjajne rezultate, u toku 2021 sprovedeno je više od 4 miliona transakcija. E-commerce omogućava onlajn prodaju proizvoda i usluga kroz prihvatanje uplata platnim karticama na sajtu korisnika, a usluga je automatizovana i dostupna 24 časa dnevno za kupce iz celog sveta. Kada je reč o plaćanjima platnim karticama na sajtu, u primeni je tehnologija 3D Secure, koja je usklađena sa najvišim važećim standardima i obezbeđuje sigurnost vlasnicima kartica. Konstakno se radi na unapređenju ove usluge, sa novim funkcionalnostima, sa očekivnjima da će zadovoljstvo klijenata jednostavnošću i funkcionalnostima rešenja  biti još veće.

Ekspoziture su lice banke – konstantno razmišljamo da njihov servis klijentima unapredimo. Ono što klijenti posebno cene jeste kratko zadržavanje na blagajni, praćeno brzom i efikasnom uslugom. Iz tog razloga naši timovi koji rade i sa stanovništvom i sa privredom konstantno rade na unapređenju kanala predaje pazara za pravna lica, da bi blagajne bile slobodnije da pruže kvalitetniju uslugu fizičkim licima. Na raspolaganju su usluge eksperes keša (predavanje pazara putem sigurnosnih vreća) i sve zastupljenije ATS mašine (gde klijenti pazare mogu sami da predaju, ne čekajući u redovima).

Tags:
    0 komentara
    Svetlana Pajević Direktorka Direkcije za globalno transakciono bankarstvo

    Direktorka Direkcije za globalno transakciono bankarstvo

    Vrati se gore