Naši izazovi u digitalnoj transformaciji i šta smo iz toga naučili

Author
Goran Pitić

Predsednik Upravnog odbora Societe Generale Srbija, Goran Pitić, osvrće se na protekle tri godine tokom kojih smo u banci imali 3.000 inovacija i objašnjava kako smo izgradili kulturu inovacija.

Nedavno sam održao predavanje na Webiz edukaciji, a tema o kojoj sam govorio je uključivanje i motivacija zaposlenih za aktivno učešće u procesu digitalne transformacije. U tom procesu najveći izazov je “transformisati“ način razmišljanja naših zaposlenih.

Pre samo tri godine u javnosti smo bili percipirani kao konzervativna finansijska institucija. Kao i sve banke i, uostalom, čitava industrija.

Istovremeno, interna istraživanja ukazala su nam na to da nas oko 40 odsto zaposlenih doživljava kao inovativnu banku. Danas je utisak potpuno drugačiji i oko 90 odsto kolega veruje da je naša banka ispred drugih tržišnih učesnika kada je u pitanju inovativnost.

Stvarali smo ekosistem u kome su partneri bili oni koji su uticali na promenu našeg načina razmišljanja. Nekoliko brzih i kvalitetnih startapa i habova (među kojima je i ICT hub) uticalo je na to da smo mi danas među dobrim primerima kako se gradi kultura inovacija u kojoj svako na svojoj poziciji oseća da može da učini nešto da izrazi svoju kreativnost, bez obzira da li je strateg ili obavlja operativne procese.

Radeći sa njima i kroz edukaciju zaposlenih praktično smo “startapovali” i naš način razmišljanja. Rezultat toga je da u poslednje dve godine imamo 3.000 inovacija u banci sa oko 1.300 zaposlenih. Našim zaposlenima komunicirano je šta konkretno i zajedno hoćemo da postignemo, a više stotina ideja dobilo je svoju praktičnu primenu.

Na inovacije gledamo kao na kontinuirano poboljšanje, jer one mogu da budu produktne ili procesne, ali najvažnije su one koje dolaze od ljudi jer kasnije i sami inovatori učestvuju u daljem razvoju tih inovacija.

Open Innovation

To je bila odluka na nivou top menadžmenta. Ideja je bila da se razvije najveći potencijal svake kompanije, a to su zaposleni. Sa takvim fokusom dobili smo novu kulturu u kojoj se osećamo dobro u kontekstu organizacije i u kojoj da svako može da doprinese i dobije adekvatnu podršku.

Svako može da bude inovativan ukoliko mu se pruži šansa. Ukoliko radi u kreativnom okruženju i u kome postoji dobra saradnja i dobra energija.

Pokrenuti ljude u velikoj kompaniji nije jednostavno. To zahteva kontinuitet, istrajnost i adekvatnu organizaciju.

Na tom putu imali smo, i i dalje imamo različite izazove, a kako bismo ih prevazišli usredsredili smo se na promenu fokusa iz opštih programa na specifične aktivnosti usmerene na pojedince i grupe, uključivanje u programe obuke, dodeljivanje razvojnih zadataka, davanje čak i izazovnih zadataka, jer ‘prosek’ nepovoljno utiče na talenat, ulaganje u poboljšanje individualnih performansi, dobru komunikaciju sa nadarenim osobama, jer investicija kompanije ne garantuje nužno i njihovo zadovoljstvo, javno priznanje njihovih dostignuća, obuke i edukativni programi u inostranstvu…

Identifikovali smo tri glavna izazova sa kojima se, u fazama digitalne transformacije, suočavamo.

IZGRADNJA DIGITALNIH VEŠTINA

Cilj nam je da pomognemo zaposlenima da unaprede svoje veštine ili razviju nove. To je dovoljan motiv da podstičemo kulturu inovacija i razmenu znanja kroz različite ekosisteme.

Zaposleni su pohađali radionicu In4Change tokom protekle, 2017. godine, sa idejom da razvijamo njihove kompetencije kako bi bili spremni ne samo za promene, nego i da budu proaktivni učesnici u tom procesu. To je takođe rezultat zajedničke saradnje sa onima koje smo prepoznali kao partnere u promeni načina razmišljanja u banci.

Institucionalizovana je kultura inovacija tako što smo uspostavili Inovacioni tim koji danas broji 20 članova.

Organizujemo različite programe i koncepte kao što su mentorstvo, radionice, takmičenja i umrežavanje koje čine osnovu za dodatnu obuku mladih (Cashless Case Challenge), stručnjaka svih uzrasta (do sada smo organizovali tri Fintech Hackatona) i zaposlenih (Open Innovation Challenge).

MENADŽMENT

Digitalizacija donosi metode upravljanja koje se u velikoj meri razlikuju od tradicionalnih. Naša zamisao je da različitim aktivnostima pokušamo da otvorimo prostor i pružimo mogućnosti za promovisanje i razvoj ideja, posebno u onim oblastima gde se timovi udružuju i rade zajedno, koristeći agilnu metodologiju. Formiran je čak i agilni tim.

Naš menadžment sada je mnogo više kolaborativan, umesto top – down pristupa koji je bio direktivan, ili delegiran…

PRIVLAČENJE NOVIH DIGITALNIH TALENATA

Napredak tehnologije donosi značajne promene i na tržištu rada, a procene su da će pojedina zanimanja u (relativno bliskoj) budućnosti zameniti robotika i programi sa razvijenom veštačkom inteligencijom. Istovremeno, otvara se prostor za mnoga zanimanja koja u ovom trenutku ne postoje na tržištu.

Nove generacije donose i drugačija očekivanja u pogledu procesa rada, a njihove relevantne studije slučaja su zapravo modeli ponašanja koji potiču iz stvarnog života. Ukoliko nastojimo da zadržimo postojeće i privučemo nove kvalitetne mlade talentovane ljude, neophodno je da ih podstaknemo dajući im šansu da, kroz te iste studije slučaja, predlože promene u modelu poslovanja.

Tako je nastao jednogodišnji program Bankari budućnosti, u okviru kog mladi, perspektivni zaposleni razvijaju svoje znanje i veštine važne za budućnost.

Kroz Tour de SoGe ponudili smo mogućnost stažiranja studentima završnih godina osnovnih ili master studija sa svih univerziteta u Srbiji, bez obzira na obrazovni profil. Oni koji su pokazali najviše afiniteta prema radu u banci zaposlili su se kod nas.

U okviru banke set proizvoda i usluga za mlade razvija mladi segment menadžer koji, zajedno sa studentima iz Youth Advisory Team-a (Savetodavni tim za mlade), kreativnim razmišljanjem čini da ponuda banke bude po meri mladih, ali i pokreće inicijative kao što je nagradni konkurs za studentske inovacije Generator Fluo.

Generator Fluo nastavak je velikog nagradnog konkursa za preduzetničke ideje na koji sam posebno ponosanGenerator. Jubilej od 40 godina poslovanja u Srbiji proslavili smo prošle godine kroz finale konkursa za najbolje inovativne preduzetničke ideje u Srbiji. Sa skoro 800 prijavljenih timova i 10 super finalista koji su prezentovali sjajne ideje i pokazali fantastičnu volju za njihovom realizacijom, napravljena je dobra vibracija i povratna reakcija koja potvrđuje da ideja ima mnogo, ali ih treba ohrabrivati da se konstantno razvijaju.

Da bismo u realnom vremenu ispratili tokove digitalne transformacije potrebno je da, ne samo kompanije, nego i društvo u celini razume brzinu kojom se promene dešavaju. To i dalje podrazumeva visoku operativnu efikasnost, ali je ključ uspostavljanje strategije koja će i ljudima i novim tehnologijama dati višestruku upotrebnu vrednost.

0 komentara
Vrati se gore