0800 23 23 22
Datum : 11.05.2020

Obaveštenje o promenama koje se tiču domaćeg i međunarodnog platnog prometa

Poštovani klijenti,

Obaveštavamo vas da nakon ukidanja vanrednog stanja izazvanog epidemijom virusa Covid 19 službe domaćeg platnog prometa i platnog prometa sa inostranstvom OTP Banke Srbija
od ponedeljka 11. maja 2020. godine će raditi u skladu sa Terminskim planom kojim je propisan prijem i realizacija naloga platnog prometa.

Terminski plan – vreme prijema i izvršenja naloga platnog prometa za pravna lica i preduzetnike – nerezidente – pogledajte OVDE
Terminski plan – vreme prijema i izvršenja naloga platnog prometa za pravna lica i preduzetnike – rezidente – pogledajte OVDE
Terminski plan – vreme prijema i izvršenja naloga platnog prometa za fizička lica – pogledajte OVDE

Vaša,
OTP banka

Mapa ekspozitura

Pronađite ekspozituru

Online ekspozitura

Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i subotom od 09:00 do 13:00

Saznaj više
Vrati se gore